Sketch tham gia Sketch of the week trên Facebook với mấy đứa bạn. Chủ đề Nóng :D